Angst, Trauma, Stress, Relaties…

Winterdip
2017-04-04
PTSS: Post Traumatisch Stress Stoornis
2017-07-05

Ik werk ondertussen alweer ruim drie jaar met iemt (Integral Eye Movement Therapy). Het is mij opgevallen dat de problematieken waarmee ik te maken krijg als een soort van golfbeweging voorbij komen. Was er in het begin regelmatig een cliënt die van zijn/haar angsten wilde afkomen, later werden het ‘zwaardere’ problemen zoals PTSS ofwel Post Traumatisch Stress Syndroom. De laatste maanden echter komen steeds vaker cliënten bij mij binnen met een probleem rondom relaties.

Symptoom versus probleem

Zoals ik ook vaak uitleg hoe iemt werkt en wat het verschil is met emdr, komt dan ook steevast het woord symptoom voorbij. Mensen komen met een probleem, wat eigenlijk een symptoom is, een ‘uitingsvorm’ van de daadwerkelijke oorzaak wat ten grondslag ligt aan het probleem (ofwel symptoom). Zo ook met deze zogenoemde relatieproblemen. Het grappige is dat ik ook geconstateerd heb dat het ook omgekeerd kan zijn. Wanneer er een serieus probleem is, is er ook vaak een ‘relatieprobleem’. En wat ik met dat laatste bedoel moet ik eerst even toelichten.

Twee soorten relaties

In mijn visie zijn er twee soorten relaties, te weten: de relatie met anderen en de relatie met zichzelf. Om dit laatste wat duidelijker te maken kan ik een voorbeeld schetsen. Iemand heeft bijvoorbeeld op jonge leeftijd iets ontzettend ergs meegemaakt. De persoon heeft daar wel mee leren leven maar eens in de zoveel tijd ervaart hij/zij daar hinder van, ook in situaties die ogenschijnlijk helemaal niets met het oorspronkelijke trauma van doen hebben. Zo’n persoon hoor ik dan vaar zeggen: “wanneer ik eraan terugdenk dan zit ik er nog steeds middenin” of “ik ben toen mezelf kwijtgeraakt”. Misschien herken je dit soort opmerkingen ook wel. Niet dat je nou zelf een dergelijke situatie hebt meegemaakt maar van horen zeggen. Er is dus een verstoring in de relatie tussen het ik en het zelf.

Daar waar in de reguliere zorg vaak verandering wordt bewerkstelligd in gedrag, ben ik dus nagenoeg uitsluitend op het niveau van identiteit bezig. Wat nodig is voor dit soort veranderingen is o.a. bewustwording, nieuwe inzichten verkrijgen en daarbij gebruik is alle tools en technieken die ik in mijn rugzak heb om dat te bewerkstelligen.

Gelukkig zijn (of worden) in een relatie

Onlangs was ik in gesprek met een jongeman over een onderwerp wat hem bezig hield. Een van zijn opmerkingen bracht mij nieuwe inzichten. De belangrijkste constatering die hij in zijn jonge leven al heeft gemaakt is: “Nu mag ik aanklooien wat ik wil, zodat ik genoeg leer om het later goed te doen.
Het is dus heel jammer (voor die ander) dat ik een ‘olifanten pad aan verwoesting’ achter me laat”.

Een geweldige constatering, naar mijn mening. Natuurlijk zijn deze woorden enigszins uit zijn verband gerukt. Het geeft wel aan dat hij er heel bewust over nadenkt en dat hij zich soms niet happy voelt bij de situatie (= brokstukken) die hij achter zich laat.
Niemand kan jou gelukkig maken

Dit brengt mij bij de conclusie dat wij volwassenen, het vaak verkeerd hebben aangepakt ofwel, nog net niet het belangrijkste hebben geleerd. Veel relaties strandden omdat men op elkaar is uitgekeken, omdat het samen niet meer gaat, omdat de ‘magie’ er niet meer is. Dat men die ‘magie’ elders hoopt te vinden.

Het jammerlijke is dat met op de verkeerde plek zoekt want geluk is niet bij ‘n ander te vinden!. Niemand kan jou gelukkig maken. Er is helemaal niemand die dan kan! Dat moet je zelf doen! Alleen jij kunt dat!

En wanneer je zelf gelukkig bent, pas dan kun je het samen leuk, mooi, etc. hebben.
Dus al die relaties die eindigen omdat men ‘iets zoekt’ bij de ander of van de ander iets verwacht, zijn eigenlijk “periodes van aanklooien”.

Uiteindelijk komt men erachter dat je alleen jezelf gelukkig kunt maken ofwel, je zou geen relatie aan mogen gaan wanneer je niet goed voor jezelf kunt zorgen, wanneer je niet jezelf gelukkig kunt maken.

Relaties maken niet gelukkig (ze dragen bij aan geluk).
Geluk kan zorgen voor mooie relaties

happiness

Comments are closed.