Coaching met IEMT

Binnen Weer Genieten wordt veel gewerkt met 1-op-1 coaching. Iedereen is uniek. Iedereen heeft iets anders nodig. Elke sessie is dus maatwerk. Er wordt gewerkt met ‘dat wat zich aandient’. Hierdoor worden problemen opgelost. Problemen worden opgelost door de oorzaak aan te pakken.
Een veel gebruikte techniek is coaching met IEMT. IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapy. Dit is een krachtige techniek waarmee soms in korte tijd grote veranderingen teweeg gebracht kunnen worden.
coaching met iemt
Zo is het dus ook mogelijk dat de ene sessie bijvoorbeeld ‘maar’ 45 minuten duurt terwijl een andere 3 á 4 uur kan duren. Mijn cliënten krijgen de tijd die zij verdienen, die nodig is om een verandering teweeg te brengen. Hierdoor zijn ze uiteindelijk sneller geholpen.

Mijn benadering is er een vanuit vertrouwen, respect, erkenning, onbevooroordeeld en gelijkwaardigheid. Ik help mensen bij het onderzoeken van hun huidige problemen en zoeken naar oplossingen hiervoor. Het heeft geen zin om het verleden telkens opnieuw te blijven meemaken. Soms kan het nodig zijn om een zienswijze die in het verleden is ontstaan, aan te passen. Hierdoor kunnen belemmeringen, gevoelens, gedachten en gedragsuitingen die we ervaren hebben, wegnemen, veranderen of omvormen.

Je verleden heeft bepaald hoe je nu in het leven staat en dus ook hoe je nu jouw probleem of problemen ervaart. Er wordt dus niet aan symptoombestrijding gedaan. Er worden oplossingen gecreëerd. En we gaan ook niet het verleden opnieuw herleven, dat waren leermomenten waar we nu en in de toekomst iets aan kunnen hebben. Er worden dus nieuwe mogelijkheden gecreëerd.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat iemand wel wil veranderen, maar niet veranderd wil worden!

Hulpmiddelen die ik inzet zijn o.a Hypnose, IEMT, NLP, Opstellingen, Grenzen stellen, Metaphores

NLP  Hypnoterapy.  IEMT

 

 • Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.
 • Wanneer je geen plan hebt voor je eigen leven,
  word je ingezet in andermans plannen.
 • Iets is pas een mislukking wanneer je het opgeeft…
 • Als je niet durft te verdwalen,
  zul je nooit een nieuwe route vinden.
 • People don’t care how much you know until they know how much you care.
  [Theodore Roosevelt]

en zo zijn er nog veel meer mooie uitspraken….
Waar het om gaat is dat je zelf in actie zult moeten komen. Anderen doen het niet voor jou!

Wil je meer grip hebben op jouw leven? Weet je alleen niet hoe je het moet aanpakken? Denk je het wel alleen af te kunnen… alleen lukt het nog even niet.
Neem nu contact op!

The Solutions Focus approach…