Een veel gebruikte techniek binnen Weer Genieten is IEMT – Integral Eye Movement Therapy.

Wat is IEMT?
Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is een probleemoplossende methodiek die voor een enorme verbetering in de kwaliteit van je leven kan zorgen. Er wordt gewerkt met het loslaten van vervelende herinneringen die nog levendig zijn in het hier en nu. Het is een techniek waarbij je brein, middels oogbewegingen, wordt geïnstrueerd om breder te gaan kijken.

Tegelijkertijd worden er in je hersenen oude patronen doorbroken en nieuwe verbindingen gemaakt. Negatieve gedachtes die zich voorheen bleven herhalen in je actieve brein, worden nu opgeruimd, waardoor ze zich verplaatsen naar je passieve brein.

In veel gevallen zorgt IEMT voor een mooi resultaat, bijvoorbeeld wanneer je hebt te maken met (traumatische) beelden die je angst, onzekerheid, boosheid of een ander vervelend gevoel geven. Maar je kunt IEMT ook inzetten wanneer je last hebt van terugkerende negatieve gevoelens (depressie, PTSS, futloosheid of geestelijke vermoeidheid). IEMT kan je dan helpen om de nare gevoelens ‘op te ruimen’ en om te zetten in positieve gevoelens. Een ander, beter en positiever gevoel zorgt er immers vaak voor dat je ook lekkerder in je vel zit en beter met situaties om kan gaan.

Gedurende een IEMT-sessie wordt er inhoudelijk weinig over “het probleem” gepraat en dat is voor jou als cliënt wel zo prettig. Het enige wat je hoeft te doen gedurende het proces, is het bewegen van je ogen volgens een bepaald patroon, terwijl je zelf blijft denken aan het beeld wat jou een vervelend gevoel geeft. Het resultaat is na afloop dat het beeld of de beelden hun emotionele impact hebben verloren en naar de achtergrond of soms zelfs helemaal verdwijnen.

IEMT voelt vaak echt als een stukje magie. Het is wonderlijk hoe snel en effectief er positieve veranderingen teweeg gebracht kunnen worden. Dat voelt zo enorm krachtig, dat is met geen pen te beschrijven.

De internationale associatie voor IEMT Practitioners werkt wereldwijd toe naar beroepserkenning. Tevens wil Andrew Austin, de ontwikkelaar van IEMT, de kwaliteit van IEMT-therapeuten zo goed mogelijk waarborgen. Vandaar dat ik me internationaal heb aangesloten bij de associatie voor IEMT Practitioners. Daarnaast blijf ik me continu bijscholen wat betreft de mogelijkheden en toepassingen met IEMT.

Na de IEMT Practitioner opleiding heb ik me verder gespecialiseerd in IEMT met de IEMT Master Practitioner opleiding bij IEMT-Training.


CRKBO
IEMT-training staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. IEMT-training voldoet officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die de CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) hanteert. Dit betekent dat je vakinhoudelijke kwaliteit en begeleiding mag verwachten.

SNRO
De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO heeft de opleiding tot IEMT Practitioner geaccrediteerd en geregistreerd als HBO conform bij- en nascholingsaanbod voor de segmenten psychosociale begeleiding en natuurgeneeswijzen. De bijscholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de integrale en complementaire gezondheidszorg zoals deze zijn neergelegd in de PAS van de SNRO. De opleiding wordt daarmee ook door VBAG en BATC goedgekeurd.

NOBCO
De Nederlands Orde van Beroeps Coaches , heeft de opleiding Integral Eye Movement Therapy IEMT-Training geaccrediteerd.

ABvC
De algemene beroepsvereniging voor counselling heeft de opleiding tot IEMT Practitioner goedgekeurd. De IEMT-training draagt bij aan het professionele wijze werken aan herstel en evenwicht van de cliënt.

Weer Genieten