De term Neuro Linguistic Programming, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daar vervolgens op reageren. Neuro Linguistic Programming (NLP) is het concretiseren van je belevingswereld.

Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuigelijke waarnemingen, ons centrale zenuwstelsel en hersenen.
Linguïstisch verwijst naar de taal die wij gebruiken om onze blik op de wereld betekenis te geven.
Programmeren verwijst naar automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

Als persoon word je gevormd door de ervaringen en indrukken die je in je leven op doet. Hierdoor kijk je door jouw persoonlijke bril naar de wereld om je heen. Op basis van jouw gedachten en overtuigingen, creëer je zelf jouw eigen beeld van de werkelijkheid, jouw model van de wereld, oftewel jouw eigen waarheid. We denken vaak dat de woorden die we uitspreken voor iedereen hetzelfde betekenen. We staan er echter niet bij stil dat iedere persoon een eigen beeld/ervaring heeft van de wereld om zich heen en daar dus ook zelf woorden en een betekenis aan koppelt. Met als gevolg dat er ooit discussies ontstaan, die inhoudelijk nergens over gaan.

In de basis is ieder mens in staat om echt te genieten van het leven. Als je dit als persoon niet meer kunt, is je onderweg waarschijnlijk iets overkomen waardoor er bij jou een ander softwareprogramma is gaan draaien, waarbij de eigenschap van het genieten is veranderd in jezelf druk maken. Hoe prettig zou het zijn, dat je tot inzicht komt dat je bepaalde zaken zelf veel groter of belangrijker maakt in je leven dan ze eigenlijk zijn?
En dat het mogelijk is, om die zaken kleiner te maken en je eigen softwareprogramma te herprogrammeren? Zodat je leert om zelf weer aan je eigen knoppen te draaien. Met als resultaat dat jij je over die bepaalde zaken niet meer druk maakt, weer kunt genieten, blij bent met jezelf en je aandacht kan besteden aan zaken die er echt toe doen. Hoe mooi is het, om dat proces aan te gaan met jezelf en te versnellen?

NVNLP

De NLP Practitioner opleiding die ik heb gevolgd is geaccrediteerd door ABNLP.

De NLP Master Practitioner heb ik gevolgd bij Heart Systems Nederland, Dit opleidingsinstituut staat geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van NLP (NVNLP) geregistreerd. De NLP Practitioner en NLP Masterpractitioner samen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV). Tevens bezit Heart Systems Nederland een CRKBO-erkenning waardoor de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de Nederlandse overheid.

In 2017, 2018 en 2019 heb ik geassisteerd bij de NLP Practitioner opleidingen bij verschillende Neuro Linguistic Programming (NLP) opleiders. Ook heb ik mijn eigen Weer Genieten NLP workshop gegeven.

Weer Genieten