In China woonde een oude, wijze boer en alles wat hij bezat was zijn huis, zijn zoon en zijn paard. Zijn zoon en zijn paard waren dan ook erg belangrijk voor zijn levensonderhoud.

Op een dag brak het paard door de omheining en rende weg. Na lang zoeken was het nergens te vinden. Diezelfde avond kwamen de dorpelingen bij de Chinese boer op bezoek om hun medeleven te betuigen. “Wat vreselijk! Verschrikkelijk!”, zeiden ze. “Hoe moet het nu met het land? Wat een ongeluk!”

Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Wie weet of het een geluk of ongeluk is? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat het paard is weggelopen.”

De dag daarna gingen de boer en zijn zoon weer aan het werk op het stuk land en maakten er het beste van. Na een aantal weken kwam plots het paard weer aangelopen. Met in zijn kielzog een kudde van wel tien wilde paarden!

Die avond kwamen de dorpelingen weer naar de boer toe om hun gelukswensen te geven: “Wat een geluk! Wat geweldig! Je bezit ineens 11 paarden!”

Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Wie weet of het een geluk of ongeluk is? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat mijn paard weer terug is en dat er tien andere paarden bij zijn.”

De volgende dag wilde de zoon proberen of hij de paarden kon temmen. Hij klom op de rug van één van de wilde paarden. Deze was hier echter niet van gediend en bokte net zolang totdat de zoon op de grond belandde en beide benen brak.

Die avond stonden de dorpelingen weer bij de boer: “Wat vreselijk! Je zoon! Beide benen gebroken! Nu kan hij niet helpen op het land! Wat een vreselijk ongeluk! Hoe moet dat nu?”

Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Wie weet of het een geluk of ongeluk is? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat mijn zoon zijn beide benen gebroken heeft.”

Korte tijd later brak er een oorlog uit en moesten alle gezonde jonge mannen naar het front, geen enkele van hen keerde levend terug. De enige die niet naar het front hoefde, was de zoon van de ouwe man.

En wat denk je dat de mensen zeiden toen zij de oude man tegenkwamen….? 
En de boer glimlachte rustig en dacht ….

Toelichting / verduidelijking:
Geluk of ongeluk? Chinese boer, zijn zoon en zijn paard
Soms gebeuren er dingen in ons leven waar je van denkt: Waarom ik? Of waarom heb ik dit verdiend? Bovenstaand verhaal herinnert ons er aan dat we (vaak) te snel en te veel nadenken over gebeurtenissen. Terwijl het niet uitmaakt of we de gebeurtenis interpreteren of niet, dat verandert niks aan de gebeurtenis.

Gebeurtenissen gebeuren gewoonweg. Het zijn niet de gebeurtenissen zelf, maar onze interpretaties of conclusies die onze gemoedstoestand beïnvloeden.

Innerlijk rust vinden in je binnenwereld en volledig accepteren wat de buitenwereld ons brengt is de uitnodiging. Want… niemand weet waarom het verleden er was en wat de toekomst zal gaan brengen.

Een les over het omgaan met voor- en tegenspoed in het leven. Voor- en tegenspoed kunnen soms heel dicht bij elkaar liggen.

Weer Genieten