Zo begon het…

Een oude, wijze Koning vierde zijn 75ste verjaardag. Terugkijkend op zijn rijke en grootste leven bedacht hij; ik wil het volk iets waardevols geven in ruil voor de goede jaren samen.

Direct ontbood hij zijn 3 meest trouwe wijzen en legde zijn plan voor. De middelste antwoordde; ‘Verlaag de belasting majesteit en het volk zal tevreden zijn en geld over houden. ‘De jongste had een beter idee; ‘We voorzien het volk van goede truien en geven hen zo de symbolische warmte die zij verdienen.’ De oudste schudde bedachtzaam zijn hoofd en zei; We geven een levensles.

Zo geschiedde. De koning stuurde zijn wijzen 6 maanden door het hele land om levenswijsheden te verzamelen. Vol trots en nieuwsgierigheid vroeg hij bij hun thuiskomst naar het resultaat. De geleerden wezen naar buiten naar de 4 postkoetsen met boeken vol spreuken. De koning besefte dat dit een onzinnig cadeau zou zijn voor het volk en beval meteen; Ik begrijp hoe moeilijk het gaat zijn, maar ik verzoek jullie om dit alles tot een zin samen te vatten. Vier maanden later, net voor de 76ste verjaardag van de koning, kwam de oudste der wijzen met een pamflet met daarop het resultaat. De koning opende de deuren van het bordes en zag een plein vol onderdanen.

Hij sprak trots: ‘If it is to be, it is up to me!’

Weer Genieten