In het oude Griekenland stond Socrates bekend om zijn grote wijsheid.
Op een dag ontmoet de filosoof een man die hem vol opwinding aanspreekt en zegt: “Socrates, weet jij wat ik zonet gehoord heb over één van uw leerlingen?”.

“Wacht even,” zegt Socrates. “Voor jij je verhaal vertelt wil ik het eerst onderwerpen aan een test.
Ik noem het De Drievoudige Filtertest.”.
“De drievoudige filtertest?”.
“Inderdaad,” vervolgde Socrates. “Voor jij me iets vertelt over mijn student, laten we even de tijd nemen om je verhaal te filteren.

De eerste filter is de Waarheidsfilter. Ben jij namelijk zeker dat wat jij mij gaat vertellen waar is?”.
“Niet echt,” zegt de man, “ik heb het toevallig horen vertellen en?”.
“Dus, jij weet niet zeker of het waar is.

Laten we nu de tweede filter proberen, dat is de filter van de Goedheid. Is wat je mij van plan bent te vertellen iets goed?”.
“Neen, integendeel?”. “Dus, jij wil mij iets slechts vertellen over mijn student, hoewel je niet weet of het waar is?”.
De man haalde verveeld zijn schouders op.

Socrates ging verder: “Misschien doorstaat uw verhaal de derde filter? Dat is de Bruikbaarheidsfilter. Is wat jij me wilt vertellen nuttig voor mij?”.
“Neen, niet meteen…”.

“Wel,” concludeerde de filosoof, “als je me iets wilt vertellen dat noch waar, noch goed, noch nuttig is, waarom zou ik dan naar je luisteren?”.
[EK 2013-02]

Categories: Korte Verhalen

Weer Genieten