Wanneer in een organisatie een verandering doorgevoerd moet gaan worden kan een team hiervoor opgericht worden. Zo’n team begint dan bijvoorbeeld met het opstellen van een plan. En soms is het best wel duidelijk wat en waarom men iets wil bereiken. Het is alleen niet duidelijk hoe het geheel aangepakt moet gaan worden.

Je zou dan de associatie kunnen maken met ‘onkruid’. Wanneer je onkruid wiedt, dan trek je een plantje uit de grond en dan zie je ook allerlei vertakkingen mee omhoog komen.

In organisaties is het net zo. De mensen zijn allemaal met elkaar verbonden. Wanneer je bijvoorbeeld een cultuurverandering wilt doorvoeren dan zoek je bijvoorbeeld in je eigen netwerk wie jou kan helpen. En dan simpelweg beginnen. Er zullen altijd mensen zijn die dezelfde behoefte hebben. ‘Ze moeten alleen in beweging gezet worden’.

Jij kunt zo iemand zijn!
Je hoeft dus alleen jezelf [het plantje] maar omhoog te tillen om vervolgens te zien met wie je allemaal verbonden bent [de vertakkingen]. En op hun beurt hebben al die anderen ook allemaal weer vertakkingen enz. enz. Je zult ervaren dat zo’n verandering op deze manier zich als een olievlek binnen de organisatie zal verspreiden.
[EK 2012-12]

Weer Genieten