Onlangs was ik in gesprek met een vakgenoot. Het was een interessant en vooral inspirerend gesprek. Een van de vragen die aan bod kwamen was “wat is positief denken?”. En in eerste instantie hadden we daar allebei Positief denkenniet direct een antwoord op. Eigenlijk kwamen er steeds meer vragen en stellingen bovendrijven. Je kunt begrijpen dat het niet hebben van een pasklaar antwoord, mij -als ‘Be Happy Manager’- behoorlijk aan het denken heeft gezet. En vandaar dan ook deze blog.

Hoe denk jij?
Zoals mijn collega al opperde, er zijn eigenlijk twee situaties. Je denkt (wel), of je denkt niet. Zeg maar; je denken staat ‘aan’ of je denken staat ‘uit’. Het denken staat ‘uit’ wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met meditatie. Dan denk je namelijk nergens aan. Althans, dat is de bedoeling.

Over het algemeen lukt het maar weinig mensen om ‘niet’ te denken wanneer ze met iets anders dan meditatie bezig zijn… Maar, dat is een heel ander verhaal.

En als dat denken ‘aan’ staat, dan heb je eigenlijk maar twee situaties. Je denkt of positief of je denkt negatief. Meer standen zijn er niet. De meeste mensen hebben veel ervaring met in hun hoofd zitten. Ze denken continu. Zo zeer dat ze er zelfs last van hebben c.q. last hebben van hoe en wat ze denken.

Denken is een momentopname
Maar wat is dat dan, positief denken? Of negatief denken zo je wilt. Het is eigenlijk niet meer dan een momentopname binnen het hele proces.

Wanneer je naar het denkproces kijkt, heeft het veel weg van de zuurstof toevoer in een aquarium. Er is een constante aanvoer van gedachten. De zuurstof bubbels fladderen naar het oppervlak en knappen.

Zo ook met gedachten. Ze komen op, je geeft er al dan niet aandacht aan en ze verdwijnen weer. En vervolgens komt de volgende gedachte alweer opzetten. Het is een continu proces van ‘losse’ gedachtes.

Positief denken versus positieve Mindset?
De vraag die we onszelf ook stelden was “ja, we hebben het wel over positief denken maar wat is dan mindset, of een positieve mindset?”.

Mindset een staat is van zijn, een manier van leven (levenswijze). Met welke instelling leef je je leven? Eigenlijk is het dus niets meer dan hoe ons brein geconfigureerd is. In mijn volgende blog “Configuratie van het brein” zal ik daar dieper op ingaan.

Conclusie is dus dat we in ons brein een proces hebben draaien wat zich bezig houdt met denken (aan of uit) en dat dat op een bepaalde manier dus geconfigureerd is (positief danwel negatief).

Moeten we dat dan willen veranderen?
Als het dan zo is dat we een bepaalde instelling hebben, waarom zouden we dat veranderen? Eigenlijk willen we allemaal meer succes, betere gezondheid, meer geluk en noem maar op. En terwijl we van dat alles willen, blijven we hangen in een negatieve neerwaartse spiraal.

Ja dus, we moeten (willen) veranderen.
Er is nog een andere reden waarom een dergelijke wending hard nodig is. Dat speelt zich echter af op een heel ander niveau. Wanneer we positief ingesteld zijn heeft dat tot gevolg dat we blijer, tevredener, aardiger zijn. We zullen minder snel (ver)oordelen, anderen en hun meningen eerder accepteren en respecteren. Er zal meer vrede en minder oorlog zijn. We zullen eerder en meer samenwerken. Allemaal redenen waarom we ieder voor zich moeten veranderen. De mensheid als geheel heeft het op dit moment heel hard nodig.

Soort zoekt soort, we zijn net magneten
Maar laten we het voor nu even dichterbij onszelf houden. Ons brein zendt continu uit wat we denken. Wanneer we negatief denken, zenden we dus negativiteit uit. En omgekeerd, wanneer we positief denken, zenden we positiviteit uit. Positiviteit trekt positiviteit aan. Positiviteit en negativiteit stoten elkaar af. We zijn net magneten.

En je herkent vast wel situaties waarin een positief ingesteld iemand, een negatief ingesteld iemand uiteindelijk de rug toe keert. En omgekeerd, een negatief ingesteld persoon een positief iemand afdoet als positivo en zijn/haar woorden maar in de wind slaat.

Het positief elastiekje en het negatief elastiekje
Een andere belangrijke reden waarom we moeten veranderen is de kracht die uitgaat van het denken. Datgene waar we aandacht aan geven zal groeien, is een bekende uitspraak. En die uitspraak klopt helemaal. Het maakt niet uit of je positief of negatief denkt. Zoals Henry Ford ooit zei:

“Als je denkt dat je iets kunt of denkt dat je iets niet kunt, dan heb je gelijk.”

Wanneer je echter een positieve mindset hebt, dan heb je over het algemeen positieve gedachten. Onderzoek heeft aangetoond dat dit type mensen makkelijker de moeilijke situaties kunnen overbruggen dan mensen met een negatieve mindset. Dit omdat ze veel meer veerkracht hebben.

Vergelijk het met een elastiekje. Wanneer je een nieuw, ‘goed onderhouden’ (een positief) elastiekje neemt, dan kun je dat vaak, lang en ver uittrekken. Het heeft veel ‘veerkracht’.

Daartegenover staat een oud, ‘poreus’ (een negatief) elastiekje. één keer goed uittrekken en het knapt. Zo ook met negatief ingestelde personen. Alles is te veel. Ze kennen alleen maar tegenslagen… van de ene teleurstelling in de andere en uiteindelijk… vallen ze om.

Een positieve mindset is goed voor een goede levensstijl en een goede gezondheid.


Wil jij leren positief te denken? Wil jij van een standaard negatieve stand naar een standaard positieve instelling? Wanneer jij wilt veranderen, dan gaat dat lukken! En ik ga je daarbij helpen. Hoe?
– Allereerst gaan we inventariseren “hoe negatief jij bent”.
– Wat is de oorzaak van jouw negatieve instelling?
– Afhankelijk hiervan kan ik benoemen welke stappen we kunnen zetten om jou uit de negatieve spiraal te krijgen en in een positieve lift te zetten!

Jij wilt veranderen? Klik dan verder!

Weer Genieten